sharps.lv
reklama
SHARPS.LV
SHARPS.LV
reklama

Jūsu IP adrese:
75.101.220.230

Unikālie lietotāji:

Kopējie apmeklējumi:

Tavi apmeklējumi:

Apmeklētās lapas:

===Mani Favoriti===


sharps.lv

SHARPS.LV

====Voltmetrs====


sharps.lv d d d d

Signla forma

-
Pilns atvziens
Amplitda
Mra ampliddu. Graduts efektvai vrtbai sinusoidlam signlam.
Efektva vrtba
Mra vidjo vrtbu. Graduts efektvai vrtbai sinusoidlam signlam.
Vidj vrtba

Skatt bildi
pk - pk
0 - pk
Efektv
Vidj
1.000
0.500
0.353
0.318
2.000
1.000
0.707
0.637
2.828
1.414
1.000
0.900
2.828
1.414
1.000
0.900
2.828
1.414
1.000
0.900
3.140
1.570
1.111
1.000

Skatt bildi
pk - pk
0 - pk
Efektv
Vidj
1.000
1.000
0.707
0.637
1.000
1.000
0.707
0.637
1.414
1.414
1.000
0.900
1.414
1.414
1.000
0.900
1.414
1.414
1 000
0.900
1.570
1.570
1.111
1.000

Skatt bildi
pk - pk
0 - pk
Efektv
Vidj
1.000
1.000
0.500
0.318
1.000
1.000
0.500
0.318
1.414
1.414
0.707
0.450
2.000
2.000
1.000
0.637
2.828
2.828
1.414
0.900
3.140
3.140
1.570
1.000

Skatt bildi
pk - pk
0 - pk
Efektv
Vidj
1.000
0.500
0.500
0.500
2.000
1.000
1.000
1.000
2.828
1.414
1.414
1.414
2.000
1.000
1.000
1.000
1.800
0.900
0.900
1.900
2.000
1.000
1.000
1.000

Skatt bildi
pk - pk
0 - pk
Efektv
Vidj
1.000
1.000
0.707
0.500
1.000
1.000
0.707
0.500
1.414
1.414
1.000
0.707
1.414
1.414
1.000
0.707
1.800
1.800
1.272
0.900
2.000
2.000
1.414
1.000

Skatt bildi
pk - pk
0 - pk
Efektv
Vidj
1.000
1.000
D1/2
1.000
1.000
D1/2
1.414
1.414
1.414D1/2
1.414
1/D1/2
1/D1/2
1.000
D1/2
0.9/D
0.9/D
0.9/D1/2
0.9
1/D
1/D
1/D1/2
1.000

Skatt bildi
pk - pk
0 - pk
Efektv
Vidj
1.000
0.500
0.289
0.250
2.000
1.000
0.577
0.500
2.828
1.414
0.816
0.707
3.464
1.732
1.000
0.867
3.600
1.800
1.038
0.900
4.000
2.000
1.153
1.000

Skatt bildi
pk - pk
0 - pk
Efektv
Vidj
-
-
1.000
0.798
-
-
1.127
0.900
-
-
1.253
1.000