sharps.lv
reklama
SHARPS.LV
SHARPS.LV
reklama

Jūsu IP adrese:
75.101.220.230

Unikālie lietotāji:

Kopējie apmeklējumi:

Tavi apmeklējumi:

Apmeklētās lapas:

===Mani Favoriti===


sharps.lv

SHARPS.LV

====Projekti====


ESP8266


Iepazinos ar šo moduli nejauši ELFA forumā. Sākumā protams pa druskam ievācu internetā informāciju , tad izlēmu pamēģināt. Sāku ar pašu vienkāršāko ESP-01 moduli, kuru iegādājos ebay.
Izmēģinājumu lauciņš būs sekojošs. 250 litru akvārijs. Aprīkots ar 6ām "gudrajām" LED lampām, kuras esmu aprīkojis ar PIC16 mikrokontrolieru vadību lokalā RS485 tīklā. Tīklā ir galvenais PIC16 kontroliera modulis ar LCD displeju, RTC, pogu vadību. Paredzēts šo galveno moduli aprīkot ar doto ESP-01 Wi-Fi moduli, lai datus no tīklā esošām ierīcēm (pH sensrora, temperatūras sensora) pārsūtītu mājas "serverīti" un saglabātu PHP+MySQL datu bāzē.
 
  Tad nu visu pēc kārtas....  
 

Uz noderīgām vietnēm.

Sāku protams ar googles tanti:

ESP8266

ESP-01

 

Tad nu lai ESP-01 moduli varētu lietot prototipu modulī, tad sākumā izveidoju pāreju.

Lēnā garā lasu šo un velku tik vadus. Izskatās ka strādā.

 

 
 

Dažādu moduļu PCB izvadi. Links

Savstarpēji salāgot līmeņus starp USB-TTL un ESP8266 moduli. Links

 

 
 

OK. Piedabūju pie dzīvības ESP-01. Paprovēju pašūdināt dažu labu "firmwari". Izdodas. Iestatīju IP adresi. Paslēgaju dažādās modēs. Padzenāju pingu no mājas serverīša. Viss strāda. Nu labi ko iesāksim tālāk? Mani testējamie/strādājošie dzelži ir RS485 tīklā. No ESP-01 nāk ārā TX/RX izvadi. Vajag arī RTS. Atlika iemest googles tantē ESP8266 to RS485. Olalāā. Tad nu uzgāju šitādu firmwari ar 3.3V RS485 dzinuli. Pastudēšu.

Šeit mazliet cita pieeja šai tēmai, bet ar ESP-07 dēli.

 
 

Šeit mazliet linki:


ESP8266
ESP8266
ESPRESSIF SMART CONNECTIVITY PLATFORM: ESP8266
ESP8266EX Datasheet Version 4.3


ESP8266 Quick Start


Проект умного модуля на базе ESP8266
Сверхдешевый WI-FI модуль ESP8266
ESPRESSIF SMART CONNECTIVITY PLATFORM: ESP8266EX


Распиновка ESP8266, различные модификации модулей на базе ESP8266
Архив метки: datasheet


Modules
Documentation


ESP-01
esp8266 ESP-01 datasheet
esp-01 schematic


A newbie's guide to setup ESP8266 with Arduino Mega 2560 or Uno
Flashing the NodeMCU firmware on the ESP8266 (Windows) - Guide
ESP8266 controlling a Water Heater (boiler) - Small step towards a smart house
Breadboard and Program an ESP-01 Circuit with the Arduino IDE
How to connect to an ESP8266 module
ESP-01 Module


ESP8266 izstrādes vide:

Среда разработки для ESP8266
Анонсы Unofficial Development Kit for Espressif ESP8266
Работа с ESP8266: Собираем компилятор и пишем первую прошивку


Вопрос по использованию пинов
"Прозрачный" мост WiFi-UART на ESP2866

Вариант прошивки AT esp8266ru на новых SDK для модулей с 512k flash

AT 0.25 SDK 1.1.1 для модулей с 512k flash 2015-06-12

Разработка ‘библиотеки’ малого webсервера на esp8266.
How to Directly Program an Inexpensive ESP8266 WiFi Module

ESP8266 to ST485

SparkFun Transceiver Breakout - RS-485